Legea nr. 10/1995

 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 350 din 2001

 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 114/1996

 Legea locuinţei

Hotărârea nr. 766/1997

 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Hotărârea nr. 925/1995

 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Hotărârea nr. 272/1994

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii.

Hotărârea nr. 273/1994

 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr. 808/2005

 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii.

Ordonanta nr. 13/2016

 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.68/2016 (actualizat: 26-02-2016)

PCC 001-2013, Ordinul 3152/2013

Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ PCC

Ordinul nr.1620/2008

pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. pentru interventii asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului

Procedura PCF002

Procedura privind efectuarea controlul de stat în faze de executie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor – indicativ PCF002

Subcategorii