Lista reprezentantilor PSC in institutiile publice centrale si locale

Autoritatea Comisia Subcomisia Nume, Prenume Functie
Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Consiliul de Export al Romaniei Sectorial: Constructii si materiale Tiberiu Andrioaiei Membru
Co-Presedinte, subcomisia sectoriala
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice COS-Comisia de Dialog Social   Adriana Aftime Tiberiu Andrioaiei Membru Titular Membru Supleant
Ministerul Fondurilor Europene SCS Mediu-
Subgrupul
sectorial de mediu
  Cristian Romeo Erbasu Membru Titular
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice CTS- Comisiile Tehnice de specialitate

CTS 2-
Managementul si Economia Constructiilor
CTS 5- Structuri pentru constructii
CTS 6- Inginerie geotehnica si Fundatii.
CTS 7-Construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare
CTS 9- Constructii din domeniul transporturilor
CTS 1O- lnstalatii si echipamente aferente constructiilor
CTS 11- Cerinte

Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei
Tiberiu Andrioaiei

Membru Titular
Membru Titular
Membru Titular
Membru Titular
Membru Titular
Membru Titular
Membru Titular