HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 50 din 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 10/1995

 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 350 din 2001

 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 114/1996

 Legea locuinţei

Hotărârea nr. 766/1997

 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Hotărârea nr. 925/1995

 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Hotărârea nr. 272/1994

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii.

Hotărârea nr. 273/1994

 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea nr. 808/2005

 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii.

Ordonanta nr. 13/2016

 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.68/2016 (actualizat: 26-02-2016)

Subcategorii