Ordinul nr. 901/2015

 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii

ORDIN nr. 691/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor (publicat: 04-11-2010)
SITUATII DE URGENTA – siguranta post seism

Ordinul nr. 89/2013

privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea nr. 1072/2003

privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare

Hotarârea nr. 2288/2004

 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind gestionarea situatiilor de urgenta

Subcategorii