PCC 001-2013, Ordinul 3152/2013

Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ PCC

Ordinul nr.1620/2008

pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. pentru interventii asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului

Procedura PCF002

Procedura privind efectuarea controlul de stat în faze de executie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor – indicativ PCF002

PCC, Ordin MDRAP nr. 456/2014

Procedura de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin

PCC 1, Ordin MDRAP nr. 456/2014

Procedura de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin

Ordinul nr. 839/2009

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 456/2014

 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a

Ordinul nr. 901/2015

 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii

ORDIN nr. 691/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor (publicat: 04-11-2010)
SITUATII DE URGENTA – siguranta post seism

Ordinul nr. 89/2013

privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea nr. 1072/2003

privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare

Hotarârea nr. 2288/2004

 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind gestionarea situatiilor de urgenta

Subcategorii