Ordinul 1292/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes naţional sau european

Metodologii privind întocmirea actelor adiționale și de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute în OUG Nr. 64/2022

Metodologii privind întocmirea actelor adiționale și de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute în OUG Nr. 64/2022

Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ I9-2022

 

Ordonanta 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Ordinul 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

Legea 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legilor nr. 98/2016, 99/2016, 100/2016, 101/2016

Legea 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016  şi a Legii nr. 101/2016

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

Memorandum cu tema: Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute în Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute în Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate

Hotararea 375/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016

Hotararea 375/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului

Hotararea 297/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018

Hotararea 297/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de

Ajustarea prețului contractelor finanțate din fonduri europene a fost reglementata prin OUG 64/10 mai 2022

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii

Subcategorii