OUG 114/2018 – modificată

In Monitorul Oficial din data de 21.06.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completare unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

PROCEDURĂ din 26 iunie 2018 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

ORDIN nr. 955 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

ORDIN nr. 194 din 22 ianuarie 2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii

ORDONANŢA nr. 23 din 30 august 2017

 privind plata defalcată a TVA

Legea nr. 98/2016

privind achizițiile publice – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016

Legea nr. 99/2016

privind achizițiile sectoriale – PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 23 mai 2016

Legea nr. 100/2016

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii –  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016

Legea nr. 101/2016

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum

HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Subcategorii