Ordonanță de urgență 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică a fost publicată in Monitorul Oficial

Monitorul Oficial  : 

LEGE nr. 281 din 2 decembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

ORDIN nr. 1321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii

Instrucțiunea 41/04-10-2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Ordonanța nr 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

Ordin 1336 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr 15/2021 privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica

ORDIN Nr.5513 privind aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2022-2023

ORDIN Nr.5513 - INVATAMANTUL DUAL IN ROMANIA - 2022 - 2023 - files/docs/ORDINNr.5513-InvatamantulDUAL2022-2023.pdf

ANAP: INSTRUCŢIUNEA nr. 1 / 2021

Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

Subcategorii