Declarație comună privind sistemul de standardizare

 

Producătorii de materiale de construcții și contractorii au publicat o declarație comună privind sistemul de standardizare european. Declarația evidențiază în special, problemele care au fost generate de întârzierile înregistrate în citarea standardelor armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Printre alte probleme se numără o mare confuzie pe piață cu privire la statutul noilor standarde noi și / sau actualizate, obținute cu bună-credință - și în uz - dar care nu au încă valoare juridică, deoarece nu au fost citate. Aceasta înseamnă că aceste standarde nu pot fi invocate, iar utilizatorii se confruntă cu o lipsă de certitudine juridică, cu toate riscurile asociate.

Declarația solicită soluții imediate în așteptarea unei eventuale revizuiri a Regulamentului privind produsele pentru construcții (CPR). Sectorul construcțiilor nu poate aștepta sfârșitul procesului de revizuire, care este în curs de desfășurare.

 

Declarația comună 28.06.2019

Producătorii de materiale de construcții și contractorii au nevoie urgentă de un sistem de standardizare care să funcționeze, standardizarea jucand un rol crucial în sectorul construcțiilor europene. Este pilonul principal al pieței interne, permite libera circulație a produselor de construcție în Uniunea Europeană (UE) și eficientizează activitățile de construcție. Acest rol important este recunoscut în legislația europeană, în special al CPR1 și al Regulamentului european de standardizare2. În cadrul domeniului de aplicare al CPR, specificațiile tehnice armonizate, cum ar fi standardele europene armonizate ale produselor, definesc limbajul tehnic comun. Acest lucru trebuie utilizat de producători pentru a exprima performanța tehnică a produselor lor. Autoritățile naționale de reglementare o utilizează atunci când este necesar, pentru a defini cerințele minime de performanță care să asigure nivelurile naționale de siguranță necesare. Acest limbaj tehnic comun le permite producătorilor, designerilor și contractanților să facă schimb de informații despre produse indiferent de granițele UE și de practicile regionale sau locale de construcție tradiționale.

Actualizările continue, bazate pe dovezi științifice, inovare și nevoi în evoluție sunt realizate într-un mod transparent și coordonat și publicate în documente ușor accesibile. Aceste actualizări sunt vitale pentru lanțul valoric al construcțiilor. Producătorii de produse din construcții și contractorii se bazează, prin urmare, puternic pe standarde care rămân aliniate la cerințele pieței și reglementărilor în schimbare. Fără standarde actualizate, piața internă a produselor pentru construcții nu a putut fi realizată și nici menținută.

Cu toate acestea, în ultimii ani, sistemul de standardizare și legislația europeană nu au reușit să furnizeze în timp util standarde armonizate ale produselor care să țină seama de modificările relevante ale sistemului. Această situație nu pune în pericol numai piața internă a produselor de construcție; de asemenea, reduce eficiența în sectorul construcțiilor. Rezultatul este o întârziere în citarea standardelor armonizate ale produselor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Această întârziere, deși nu se limitează la produsele pentru construcții, afectează producătorii acestor produse mai mult decât acelea din orice alt sector, datorită caracterului obligatoriu al standardelor produselor armonizate în temeiul CPR.

Consecințele standardelor armonizate ale produselor, indisponibile sau învechite, includ o creștere a costurilor directe sau indirecte pentru întreprinderi (în special întreprinderile mici și mijlocii), pentru care daunele economice nu sunt încă clare. În plus, există o confuzie acută pe piață, mai ales atunci când standardele noi sau revizuite / actualizate au fost publicate de mult timp, dar nu au fost încă menționate în JOUE. Această situație nu este sustenabilă pentru părțile interesate care utilizează standarde. În plus, există nu numai un risc pentru competitivitatea sectorului, ci și un risc ca acest sistem disfuncțional să poată forța crearea de noi inițiative naționale de standardizare.

Comisia Europeană a făcut o revizuire a regulamentului CPR de ceva timp. În scurt timp, va prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a Regulamentului privind standardizarea europeană. Producătorii de produse din construcții și contractanții cheamă instituțiile europene să-și coordoneze răspunsul la constatări, pentru a asigura coerența si transparența .

Deși nu s-au luat încă decizii cu privire la nicio revizuire reală a CPR, sectorul construcțiilor are nevoie de soluții fără întârziere. Sectorul nu poate aștepta până la sfârșitul procesului de revizuire. Din acest motiv, producătorii de produse de construcție și contractorii se angajează, în același timp, să sprijine instituțiile europene (în special Comisia Europeană) și organizațiile europene de standardizare. Dorim să colaborăm pentru a găsi soluții pe termen scurt, astfel încât piața internă a produselor pentru construcții să poată funcționa într-un mod eficient și eficient, în special:

 - Să furnizeze o abordare flexibilă a elaborării de standarde armonizate privind produsele, permițând industriei să propună soluții tehnice care să corespundă nevoilor sectorului, continuând să satisfacă obiectivele de reglementare;

- Eficientizarea dezvoltării cererilor de standardizare, asigurând atât livrarea rapidă cât și transparența;

- Să pună în aplicare soluții comune între organizațiile europene de standardizare și Comisia Europeană pentru a elimina întârzierile înregistrate în citarea standardelor armonizate ale produselor în JOUE.

 

Federația europeană a industriei construcțiilor (FIEC) este "Partenerul social" care reprezintă angajatorii în cadrul "Dialogului Social Sectorial European" "Construcții". FIEC reprezintă, prin intermediul celor 31 de state membre federale din 28 de țări (24 de state membre UE și EFTA și Turcia), întreprinderi de construcții de toate dimensiunile, adică întreprinderi mici și mijlocii, precum și "actori globali", care desfășoară toate formele de activități de construcții civile .

Contact de presă: Sue Arundale FIEC / Avenue Louise 225 BE-1050 Bruxelles www.fiec.eu Registrul de transparență: 92221016212-42 Tel. +32 (0) 2 514 55 35 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 Confederația europeană a constructorilor (EBC) este o organizație europeană nonprofit profesională. EBC reprezintă, apără și promovează interesele întreprinzătorilor micro, mic și mijlociu din sectorul construcțiilor, în strânsă coordonare cu organizațiile membre naționale.

Contact de presă: Eugenio Quintieri EBC / Rue J. de Lalaing 4 BE-1040 Bruxelles www.ebc-construction.eu Registrul Transparenței: 09256701147-51 Tel. +32 (0) 2 280 16 50 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Standardele pentru întreprinderi mici (SBS) este o asociație europeană fără scop lucrativ, cofinanțată de Comisia Europeană și statele membre ale AELS. Scopul său este reprezentarea și apărarea intereselor întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de standardizare la nivel european și internațional. În plus, urmărește să sensibilizeze întreprinderile mici și mijlocii cu privire la beneficiile standardelor și să le încurajeze să se implice în procesul de standardizare.

Contact de presă: Christel Davidson SBS / Rue J. de Lalaing 4 BE-1040 Bruxelles www.sbs-sme.eu Registrul de transparență: 653009713663-08 Tel. +32 (0) 2 285 07 15 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Construction Products Europe (CPE) este o asociație internațională fără scop lucrativ formată din asociații naționale și europene care reprezintă întreprinderi mici și mijlocii și companii de renume mondial. CPE își propune să promoveze industria europeană a construcțiilor, să împărtășească informații despre legislația și standardizarea UE și să ofere contribuții în toate inițiativele europene legate de construcții.

 Contact de presă: Oscar Nieto Construction Products Europe / Blv. du Souverain 68 BE-1170 Bruxelles www.construction-products.eu Registrul Transparenței: 48010783162-91 Tel. +32 (0) 2 463 49 57 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.