COMUNICAT

FPSC,FGS,CSC « ÎN SPRIJINUL ANGAJATORILOR ŞI ANGAJAŢILOR DIN CONSTRUCŢII – SOLICITARE ADRESATĂ GUVERNULUI ROMÂNIEI  »

 

Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), alături de Casa Socială a Constructorilor şi Federaţia Generală a Sindicatelor Familia, în calitate de parteneri sociali, a solicitat Guvernului României – având în vedere starea de urgenţă decretată în data de 16.03.2020 – extinderea măsurilor de protecţie socială a angajaţilor şi pe perioada stării de urgenţă.

 

Casa Socială a Constructorilor asigură protecţia angajaţilor din sectorul construcţii în perioada întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, în conformitate cu Legea 215/ 1997 privind înfiinţarea Casei Sociale, însă legea nu este aplicabilă în situaţia excepţională cu care se confruntă astăzi România.

 

Modificarea urgentă a legii ar permite acordarea unei indemnizaţii salariaţilor cu contract individual de muncă, în cuantum lunar de 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut, pe perioada pandemiei .

 

Propunerea (L215 adresa CSC Situatii de urgenta.pdf)   nu afectează bugetul de stat, dar sprijină angajatorii şi implicit angajaţii în depăşirea perioadei pandemiei Covid-19.

 

Valentin Petrescu

Preşedinte FPSC