Termenul referitor la certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii, respectiv a celor care execută lucrări de construcții este amânat pentru a doua oară.

La cererea mediului de afaceri și a Federației Patronatelor Societatilor din Constructii, prin Legea 163/2016 a fost introdusă în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii certificarea tehnico- profesională ca parte a sistemului calității în construcții, cu termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a Legii 163. Acesta a fost prorogat prin OUG 6/2018 până la data de 25 august 2019, iar noul proiect de Ordonanță publicat pe site-ul MDRAP amână cu încă 2 ani, până la 25 august 2021.