PROPUNERI DE MĂSURI

pentru  "Planul Național de Investiții și Relansare Economică"

 

 1. Planul național de investiții
 2. Realizarea de investiții în industrie, în nume propriu de către stat sau în parteneriat public-privat, prin dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție din industria de medicamente – ANTIBIOTICE Iași, chimie – OLTCHIM Rm. Vâlcea, fabricile de îngră-șăminte chimice, capacități de producție pentru materiale și echipamente specifice crizelor epidemiologice, realizarea unei țesătorii de tip bumbac și alta de tip lână, toate pentru creșterea exporturilor și reducerea importurilor țării.
 3. Definitivarea reglementărilor în materie de offset, după modelul celorlalte țări UE și constituirea Comisiei interministeriale pentru stabilirea strategiei de offset a României.
 4. Lansarea de proiecte naționale de cercetare cu aplicabilitate indusrială și reintro-ducerea scutirii la plată a impozitului pe profitul reinvestit în sectoarele industriale strategice/majore pentru economia națională, care să conducă la scăderea importurilor.
 5. Corectarea OUG 114/2018 pentru a se putea finaliza contractele de investiții cu compa-niile energetice (Transelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia și Romgaz).
 6. Implementarea practicilor europene bancare privind acceptarea efectelor de comerț la garantarea finanțărilor și obținerea scrisorilor de garanție la licitații.

 

 1. Planul  de relansare economică
 2. Lichidarea blocajului financiar generat de stat (autorități și firme de stat).
 3. Introducerea Programului “Să cumpărăm produse românești”, care să includă nu doar domeniul agroalimentar, ci și cel industrial. De ce  să importăm  metrouri, tractoare, tramvaie și alte echipamente industriale ori agricole, când avem producători autohtoni.
 4. Extinderea facilității acordate sectorului construcțiilor la sectoarele industriale cu pon-dere ridicată în exportul țării: mobilă, confecții-textile-încălțăminte și industria alimen-tară, unde salariile sunt sub media pe economie.
 5. Acordarea de comenzi de stat din partea poliției, jandarmeriei, armatei etc. către  produ-cătorii autohtoni  de confecții, încălțăminte, marochinărie ș.a.
 6. Revizuirea Legii insolvenței pentru a se pune capăt practicilor cvazigenerale de furt și în-șelăciune, care generează dificultăți majore firmelor partenere/private “țepuite”.
 7. Reducerea tarifelor la electricitate și gaze pentru marii consumatori, aplicarea cu celeritate a schemei de ajutor de stat în energie (implementată prin OUG nr. 81/2019),  plata compensațiilor pentru anii 2018-2020, diminuarea taxei de cogenerare.

 

Dr.Mihai IONESCU

Preşedintele executiv al ANEIR

Co-Preşedintele Consiliului de Export al României