EFBWW și FIEC recomandări comune pentru a contracara impactul și consecințele negative ale crizei actuale COVID-19 pentru sectorul construcțiilor

 

EFBWW și FIEC subliniază că accentul partenerilor sociali naționali, regionali și locali ai sectorului construcțiiilor ar trebui să fie axat pe asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru contractanți, lucrători și societate, în conformitate cu recomandările naționale de sănătate, siguranță și igienă.

 

EFBWW și FIEC salută Orientările publicate de Comisia Europeană, care vizează asigurarea mobilității libere a mărfurilor, serviciilor și lucrătorilor, care sunt necesare pentru a asigura continuitatea producției în industria construcțiilor, asigurând în același timp aplicarea unei siguranțe excepționale, mai ridicate pentru sănătate. și cerințe igienice. Menținerea frontierelor deschise în Uniunea Europeană pentru companiile de construcții și pentru lucrători, ar permite sectorului construcțiilor să funcționeze, respectând standarde ridicate de sănătate, siguranță și igienă și, prin urmare, va juca rolul său important în economia UE. În industria noastră, este posibil să menținem activitatea, protejând în același timp sănătatea lucrătorilor și respectând cerințele sporite de urgență sanitară.


EFBWW și FIEC subliniază necesitatea de a discuta situația actuală COVID-19 cu bună credință și încredere între lucrători și conducere în fiecare companie de construcții, cu scopul de a găsi cea mai bună soluție posibilă pentru toți, permițând activității să continue fără a pune în pericol sănătatea lucrătorilor și Siguranță.

EFBWW și FIEC îndeamnă toate organizațiile de angajatori și lucrători din industria construcțiilor să lucreze împreună cu administrațiile naționale, regionale și locale pentru a face tot posibilul:

 • să absoarbă și să reducă consecințele sociale și economice negative ale acestei crize COVID-19 și impactul posibil pe termen lung, pentru a evita pierderile de locuri de muncă;
 • să mențină companiile de construcții viabile și să funcționeze acolo unde este posibil, respectând pe deplin măsurile de sănătate, siguranță și igienă în vigoare;
 • să se asigure că sunt puse în aplicare măsuri specifice pentru ca toți antreprenorii și lucrătorii în construcții să fie protejați în mod adecvat împotriva tuturor pericolelor pentru sănătate, siguranță și igienă la locul de muncă.


Prin urmare, EFBWW și FIEC îndeamnă cu tărie organizațiile naționale de angajatori și lucrători din industria construcțiilor să negocieze împreună și cu autoritățile naționale / regionale / locale soluții practice rapide pentru a permite continuarea activităților de construcție, respectând strict naţional 2/3 măsuri restrictive, în circumstanțele excepționale actuale. Acolo unde este necesar, aceste măsuri vor trebui definite în cel mai strict și mai precis mod de către partenerii sociali (de exemplu, printr-o analiză de risc concertată înainte de repornirea activităților), păstrând întotdeauna sănătatea și siguranța lucrătorilor și, prin urmare, societatea ca întreg, ca prioritate.

 


EFBWW și FIEC încurajează cu tărie ca toate autoritățile publice:

 • Sa plăteasca imediat facturile restante contractanților;
 • Sa efectueze acțiuni prompte pentru suspendarea temporară a recuperării datoriilor companiilor de construcții, care au o legătură directă cu criza COVID-19 în curs, și sa transforme aceste datorii în programe de restructurare a datoriilor, acceptând totodată că cererile de suspendare și transformare nu sunt automate și trebuie să fie motivate în mod corespunzător;
 • Sa ofere sprijin financiar companiilor de construcții, care sunt obligate să-și oprească activitățile comerciale (adică să permită un recurs extins la șomajul temporar, fără a penaliza companiile și lucrătorii, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în unele țări UE);
 • Sa evalueze soluțiile fezabile pentru șomajul temporar pentru a preveni consecințele negative asupra veniturilor (adică reducerea decalajului cu salariile efective ale lucrătorilor);
 • Sa furnizeze și monitorizeze instrucțiuni clare de securitate și sănătate individuală și colectivă pentru a ne asigura că acele companii care au voie să continue să lucreze, pot face acest lucru în condiții corecte;
 • Sa ofere un cadru juridic, financiar și administrativ excepțional, care să permită companiilor de construcții să își asigure supraviețuirea economică în această perioadă excepțională de criză;
 • Sa limiteze întârzierile administrative și sa asigure proceduri rapide pentru a sprijini companiile de construcții și lucrătorii;
 • Sa urmeze liniile directoare ale Comisiei pentru a permite lucrătorilor de frontieră și detașați să depășească frontierele la locul de muncă, dacă munca din sectorul în cauză este încă permisă în statul membru gazdă și sa renunțe la restricțiile de călătorie și la carantina obligatorie pentru lucrătorii din construcții care nu prezintă simptome sau indicații, în special pentru cei care lucrează la proiecte de infrastructură critică, respectând și monitorizând în mod corespunzător standardele înalte de sănătate, siguranță și igienă;
 • Sa maximizeze utilizarea fondurilor și a reglementărilor existente pentru a asigura sustenabilitatea companiilor de construcții care să permită păstrarea veniturilor lucrătorilor în construcții.

 

În cazul în care activitățile de construcție continuă să se desfășoare, conform normelor naționale în vigoare, EFBWW și FIEC solicită partenerilor sociali naționali din industria construcțiilor să țină seama de următoarele recomandări:

 

 • Partenerii sociali sunt de acord cu protocoale adecvate de sănătate, siguranță și igienă și aranjamente specifice de lucru, care ar trebui completate la nivelul companiei, acolo unde este necesar, prin acorduri specifice corespunzătoare;
 • Acolo unde este necesar, să se pună de comun acord cu privire la măsurile de șomaj temporar sau măsuri alternative pentru lucrătorii care nu au dreptul la prestații de șomaj temporar, astfel încât lucrătorii să nu cadă într-o capcană a sărăciei;
 • Oferă informații, instrucțiuni, îndrumări și instruiri clare privind siguranța și sănătatea tuturor lucrătorilor din construcții, în conformitate cu recomandările internaționale, UE și naționale;
 • Garantarea tuturor lucrătorilor în construcții măsurile preventive și de protecție necesare în conformitate cu cerințele specifice introduse la nivel național / regional / local;
 • Asigurarea unei distanțe sigure între lucrători la locul de muncă, în toate cazările (comune) în timpul timpului de lucru și în toate pauzele - în conformitate cu protocoalele (naționale) convenite și aprobate;
 • În cazul în care lucrătorii detașați sau migranți sunt angajați (pe întregul lanț de aprovizionare), ar trebui să fie instituite măsuri specifice de informare și îndrumare cu privire la cazarea, transportul și mediul de lucru comun, astfel încât acești lucrători să primească o protecție egală cu cea a lucrătorilor din construcții locale. ;

 • Acolo unde este necesar, într-un dialog deschis și constructiv, se iau măsurile adecvate de către angajatorul lor, astfel încât lucrătorii detașați să se poată întoarce în siguranță în țara de origine;
 • Asigurați-vă că transportul tuturor lucrătorilor se face respectând cerințele specifice introduse la nivel național, în special în ceea ce privește distanțarea socială.

Pentru EFBWW și FIEC, prima prioritate este ca munca să poată continua într-un mod sigur.

Prin urmare, solicităm urgent tuturor organizațiilor noastre afiliate să ia în serios amenințarea actuală COVID-19 și să ia toate masurile necesare care să garanteze simultan durabilitatea și viabilitatea companiilor de construcții, asigurând în același timp venitul, protecția socială, bunăstarea și sănătatea acestora muncitori in constructii.

 

Spre o reluare coordonată a activităților de construcție

 La implementarea strategiilor de ieșire din criza COVID-19, trebuie garantate cele mai înalte standarde de securitate și sănătate în muncă. Pentru aceasta, trebuie respectate directivele UE privind securitatea și sănătatea (printre care Directiva 89/391 privind sănătatea și siguranța). În acest sens, partenerii sociali europeni din industria construcțiilor cer Comisiei Europene să emită linii directoare privind măsurile preventive, de ex. evaluări ale riscurilor și planuri de prevenire.

EFBWW și FIEC solicită un dialog deschis cu instituțiile europene și între partenerii sociali naționali din industria construcțiilor pentru a identifica și implementa măsuri adecvate care să permită o redresare rapidă după criză.Invităm afiliații noștri naționali să facă același lucru la nivelul lor.Sectorul construcțiilor rămâne angajat să-și joace eficient rolul cheie în sustenabilitatea pe termen lung a economiei europene și în realizarea obiectivelor acordului ecologic.  

Bruxelles, 21 aprilie 2020

DECLARATIA COMUNA IN LIMBA ENGLEZA :    declaratia_comuna_efbww_fiec_.pdf