Prin Decizia nr. 1148/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 27.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare “ASF”) a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A (în continuare “City Insurance”), a constatat starea de insolvență a City Insurance și a dispus promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia.

Având în vedere că City Insurance deținea o cotă de piață totală de 20% și de aproximativ 45% pe piața asigurărilor RCA, falimentul City Insurance are  un impact major asupra pieței asigurărilor în România. În încercarea de a limita consecințele grave pe care falimentul City urmează a le avea, Guvernul a adoptat în 22.09.2021 Ordonanța de urgență nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative.

O modificare importantă adusă de această Ordonanță este reducerea termenului de la care Fondul de Garantare a Asiguraților este îndreptățit să efectueze plăți către creditorii de asigurări la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului. În reglementarea anterioară, Fondul de Garantare a Asiguraților avea dreptul de a efectua plăți către creditorii de asigurări după împlinirea unui termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. O altă modificare importantă este reprezentată de majorarea plafonului de despăgubire de la 450.000 lei/creditor de asigurare la 500.000 lei/creanță de asigurare.

 Citeste articolul intreg https://www.arenaconstruct.ro/falimentul-city-insurance-consideratii-privind-politele-de-asigurare-emise-in-vederea-constituirii-garantiei-de-buna-executie-in-contractele-de-achizitie-publica-de-executie-lucrari/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=psc.ro&utm_campaign=newsletter_652724 .