PRECIZĂRI METODOLOGICE

  1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică lunară “ Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri” (ACC), în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 1165/1998 şi Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt.
  2. Cercetarea statistică este exhaustivă şi se adresează instituţiilor administraţiei publice locale (consilii judeţene şi locale), circa 3300.
  3. Definiţii :

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcţii.

Clădirea rezidenţială este acea clădire care este folosită integral sau în cea mai mare parte (peste 50%) pentru locuit.

Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidenţiale, din această categorie făcând parte clădirile administrative şi alte clădiri. În alte clădiri se cuprind: hoteluri şi alte clădiri similare, clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, clădiri pentru transport şi telecomunicaţii, clădiri industriale şi agricole, clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport şi agrement.

Autorizatii de construire eliberate in 2018 pe regiuni : autorizari REGIUNI din 2014 pana in 2018.pdf

COMUNICAT DE PRESA INS 2019: click aici

 

  Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri  
                  - număr-
  Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale Autorizaţii pentru clădiri nerezidenţiale
clădiri administrative alte clădiri
dec.2017 nov.2018 dec.2018 dec.2017 nov.2018 dec.2018 dec.2017 nov.2018 dec.2018
TOTAL 2724 3240 2734 21 17 21 496 611 514
Mediul urban 878 1072 944 11 9 8 227 239 210
Mediul rural 1846 2168 1790 10 8 13 269 372 304