Vă informăm că s-au propus introducerea unor noi modificări a Ordonanței 114/2018 în ceea ce privește sectorul construcțiilor de către deputații actului legislativ. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților au avizat favorabil  proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.114/2018, cu unele amendamente. următorul pas fiind supunerea la vot a proiectului în plenul Camerei Deputaților.

In principiu amendamentele aduse de deputații actului legislativ au vizat trei modificări:

- Vor putea beneficia de facilitățile fiscale, pe lângă activitățile deja aprobate, și cei cu activitate de construcţii și întreținere a drumurilor (definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii). De asemenea, vor avea același privilegii inclusiv cei care prestează servicii ce se încadrează în codul CAEN  0899 – Alte activități extractive n.c.a.

- Cota contribuției de asigurări sociale va fi redusă cu 3,75 puncte procentuale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor încheiate cu angajatori/plătitori de venituri din salarii și asimilate salariilor care desfășoară activități în sectorul construcții. Această reducere era până acum valabilă doar pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă.

- A fost eliminată în același timp, scutirea de la plată la fondul de pensii administrat privat. Cu alte cuvinte, persoanele care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat nu vor mai fi scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei de 3,75%.

Vă specificăm că la sfârșitul lunii iunie au intrat în vigoare și cele mai noi modificări ale OUG nr. 114. Acestea s-au referit, printre altele la facilități pentru angajații din construcții care în timpul lunii obțin venituri brute mai mici de 3000 lei (cauzate de concediul medical, suspendări, contracte cu timp parțial etc.), precum și includerea a trei noi coduri CAEN (2351 – Fabricarea cimentului; 2352 – Fabricarea varului și ipsosului; 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.).

Pentru informare mai detailată privind Amendamentele OUG 114/2018 descărcați accesând următorul link (click aici)