MINISTERUL DEZVOLTARII

Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) se află în consultare publică, la rubrica Transparență decizională, pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a decis elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma instituțională a ISC, unitate subordonată MDLPA, prin desființarea structurilor intermediare, regionale ale acestuia și reducerea costurilor aferente.

Așa cum prevede legea, proiectul de act normativ va rămâne în dezbatere publică pentru următoarele 10 zile, timp în care toți cei care consideră a fi necesare anumite observații le pot face și le pot trimite la minister. Din analizarea activităţii ISC, se constată o suprapunere evidentă a atribuţiilor la nivel central, regional şi judeţean, de aceea este necesară o reformă instituțională privind eliminarea structurilor regionale. 19 atribuţii ale inspectorilor şefi regionali se regăsesc şi în atribuţiile inspectorilor şefi judeţeni, iar 29 de atribuţii ale şefilor de serviciu regionali se regăsesc şi la nivel judeţean pentru posturi de conducere. Totodată, registraturile acestor niveluri deservesc acelaşi scop. Întreaga structură arată o dublare a sarcinilor şi o ineficienţă a costurilor”, a spus Cseke Attilla, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Publicat: 12/02/2021