Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

OUG 113/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022, Partea I.

Pe scurt, se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

  • a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
  • b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

De asemenea, bugetul se poate suplimenta prin mecanismul de supracontractare, ajungând la 300 milioane euro în total.

Lista Codurilor CAEN eligibile se regăsește în anexa nr. 3 la OUG 113/2022. Se poate observa că aceleași firme sunt eligibile și la Acțiunea 4.1.1-POC, prin OUG 82/2022, însă acum, la schema Bis s-au eliminat anumite domenii CAEN, cum sunt cele de HoReCa.

Firmele vor trebui să asigure și ele cofinanțare proprie cu valori minime între 25% și 40%, în funcție de dimensiunea întreprinderii și locul investiției. Microîntreprinderile și firme mici vor suporta cofinanțare mai mică decât a firmelor mijlocii.

Spre deosebire de ajutoarele de stat de la Acțiunea 4.1.1-POC, la 4.1.1-POC Bis, Bucureștiul nu este eligibil. Județul Ilfov este eligibil parțial. În rest, toate județele intră la finanțare, cu procente diferite de cofinanțare care trebuie asigurate de beneficiari

IMM-uri aplicante trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

  • a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
  • b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  • d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
  • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
  • f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

Grila de punctaj la Măsura 4.1.1-POC Bis este diferită de cea de la 4.1.1-POC originală. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 5 și includ: a) rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021; b) rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021; c) rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021; d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României; e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectulu