CONVOCARE

 

Preşedintele PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII, dl. IULIAN-LIVIU SIMION,

 

în temeiul art. 35 alin. 1 din Statutul PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII,

 

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII, pentru data de 12.03.2024, ora 1000, care se va desfăşura în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 17, sector 1  şi, simultan, ON-LINE, prin logare pe platforma ZOOM

 

Membrii PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII cu drept de vot pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire (procură) pentru Adunarea Generală Ordinară a membrilor PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII din data de 12.03.2024.

 

Pentru Adunarea Generală Ordinară a membrilor PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII se propune următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate a PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII.
 2. Analiza şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul anului 2023, care cuprind:
  1. Bilanţul prescurtat încheiat la data de 31.12.2023;
  2. Contul prescurtat al rezultatului exerciţiului la 31.12.2023;
  3. Note explicative la 31.12.2023.
 3. Prezentarea şi aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2023.
 4. Analiza şi aprobarea Raportului de Gestiune al Preşedintelui PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII şi descărcarea de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2023.
 5. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024.
 6. Diverse

 

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile statutare de cvorum, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a membrilor PATRONATULUI SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII este pentru data de 12.03.2024, ora 1030, la aceeaşi adresă şi pe aceeaşi platformă, ordinea de zi a acesteia rămânând nemodificată.

 

PATRONATUL SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII

Preşedinte

Iulian-Liviu Simion