Pentru mai multe străzi de pe raza administrativă a sectorului 1 sunt plănuite lucrări de întreținere și reparații. Intervențiile vor fi realizate la structura rutieră și trotuare.

Valoarea acordului-cadru are o valoare totală estimată cuprinsă între 44 și 76 milioane de euro, respectiv 217.572.901 lei –  373.025.084 lei, fără TVA.

Pentru realizarea lucrărilor, Administrația Domeniului Public Sector 1 a lansat în licitație acordul cadrul ce are ca obiectiv „Lucrări de întreținere străzi de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1” Acesta cuprinde executarea lucrărilor de întreținere a străzilor și operațiuni de reparații a fisurilor, crăpăturilor, suprafețelor deteriorate, menținerea planeității și capacității portante. Implementarea se va realiza prin încheierea unor contracte subsecvente în funcție de necesitățile concrete identificate în perioada de derulare a acordului – cadru. Contractul este împărțit în trei loturi, după cum urmează:

* Lot 1 – Lucrări de întreținere străzi: Calea Plevnei – Constantin Noica – Splaiul Independenței – Mihail Kogălniceanu – Regina Elisabeta – Magheru – C.A. Rosetti – Pitar Moș – Al. D. Xenopol – Polona – Floreasca – Mircea Eliade – Aviatorilor – Ctin. Prezan – Mareșal Averescu – Turda – Calea Griviței – Orhideelor Valoarea estimată fără TVA: 85.020.532 lei – 170.367.262 lei *

* Lot 2 – Lucrări de întreținere străzi: Orhideelor – Calea Griviței – Turda

 Citeste articolul intreg https://www.arenaconstruct.ro/sectorul-1-mai-multe-strazi-vor-fi-reabilitate-cu-76-mil-euro/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=psc.ro&utm_campaign=newsletter_641742 .