Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 08.01.2020

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor;

Continuare  AICI: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1703/Legea_nr__7_2020_pentru_modificarea_si_completarea_Legii_nr__10_1995_privind_calitatea_in_constructii_si_pentru_modificarea_si_completarea_Legii_nr__50_1991_privind_autorizarea_executarii_lucrarilor_de_constructii