Coronavirus: Comisia și Fondul European de Investiții (parte a grupului BEI) deblochează 8 miliarde de euro în finanțare pentru 100.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Comisia Europeană a deblocat 1 miliard de euro de la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) care va servi drept garanție pentru Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții.
Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru a stimula băncile și alți creditori să ofere lichiditate pentru cel puțin 100.000 de IMM-uri europene și întreprinderi mici și mijlocii, afectate de impactul economic al pandemiei coronavirusului, pentru o finanțare disponibilă estimată la 8 miliarde EUR. Anunțul de astăzi îndeplinește angajamentul din Comunicarea Comisiei din 13 martie de a aduce o asistență imediată IMM-urilor afectate, cu bani capabili să circule deja în aprilie. Face parte din pachetul de măsuri anunțat de Grupul BEI la 16 martie, conceput pentru a mobiliza rapid sprijinul pentru IMM-urile și întreprinderile mijlocii.

Articolul integral in limba engleza aici:
www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2...edium-businesses.htm