Obiectivele proiectului BUILD UP Skills QualiShell au fost constituite in jurul a:

- Activarii factorilor interesati relevanti din cadrul Platformei Nationale pentru Calificare si utilizarea unui Comitet National Consultativ extins, in vederea validarii, implementarii si monitorizarii schemelor de calificare propuse,

- Fundamentarii dezvoltarii schemelor de calificare pentru montatorii de sisteme de termoizolare a anvelopei cladirilor si de sisteme de tamplarie termoizolanta, prin efectuarea unei analize ocupationale amanuntite ce detaliaza cadrul national al calificarilor, prin folosirea resurselor interne si externe pentru calificare si formare profesionala in sectorul constructiilor si prin definirea unui cadru procedural adecvat,

- Dezvoltarii si validarii a doua scheme nationale de calificare pentru montatorii de sisteme de termoizolare a anvelopei opace, respectiv pentru montatorii de sisteme de tamplarie termoizolanta, prin definirea si imbunatatirea curriculei, a continutului si a instrumentelor de evaluare a cursurilor de formare profesionala,

- Cresterea nivelului de constientizare si asigurarea unui proces eficient de comunicare intre actorii relevanti precum si dezvoltarea de mecanisme eficiente pentru a sprijini implementarea schemelor de calificare pe scara larga pana in anul 2020 si mai departe.