COMUNICAT FPSC   PROBLEMA CONSTITUIRII GARANTIILOR IN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE IN CURS DE REZOLVARE Initiativa de modificare a art. 42 din HG de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 98/2017,  prin excluderea posibilitatii opratorilor economici de a-si constitui garantii de participare la licitatii prin polite emise de firme de asigurari,  a creeat neliniste si ingrijorare in piata asiguratorilor. Vineri 31.05.2018, FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII a participat in  grupul de lucru organizat de ASF, UNSAR, UNSICAR pentru a gasi solutii in interesul constructorilor, afectati de proiectul de HG care elimina posibilitatea operatorilor economici de constitui garanţia de participare/ garanţia de bună execuţie prin poliţe emise de societăţi de asigurare. Această participare vine să completeze demersurile anterioare ale Federatiei, care a transmis solicitări către ANAP şi MFP pentru a nu restricţiona modul de constituire al garanţiilor în cadrul procedurilor de achiziţie publică. La şedinţă a fost prezent şi preşedintele ANAP, dl Bogdan Puşcaş, precum şi dl director Bogdan Dobrin, care au informat că Hotărârea de Guvern, care urmează să fie aprobată săptămâna viitoare a fost revizuită, în sensul în care, pentru garanţia de participare se va permite, în continuare, posibilitatea de a utiliza poliţe de asigurare, aşa cum Normele de aplicare prevăd şi în prezent. Este unul din aspectele pe care FPSC l-a susţinut - ca soluţie de compromis - având în vedere că riscurile entităţilor contractante sunt reduse în faza de ofertare, iar această propunere a fost însuşită de autorităţi. În ceea ce priveşte modul de constituire a garanţiei de bună execuţie, reprezentaţii ANAP s-au dovedit deschişi la dialog şi - înţelegând problema constructorilor, asiguratorilor dar şi interesul autorităţilor de a beneficia de o garanţie reală, executabilă - cei prezenţi au convenit asupra unei soluţii care - sperăm - va rezolva şi aceste aspecte. Sursa:  www.fed-psc.ro