Pe 2 martie 2020 a fost anunțată lansarea apelului POR (2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) dedicat investițiilor IMM-urilor în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro.

Începând din 4 mai, proiectele pot fi depuse, prin intermediul aplicației MySMIS, termenul limită fiind 4 iunie 2020!

Pot aplica pentru finanțare societățile ce se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Se poate solicita finanțare pentru:

  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
  • achiziţionarea de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;
  • implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

CONTINUARE ARTICOL  aici: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23725/din-4-mai-imm-urile-pot-depune-proiecte-pentru-finantarea-por-de-pana-la-1-milion-de-euro-afla-care-sunt-conditiile